top of page

Bezobalové nakupování - MIWA v Albert

Snížení spotřeby materiálů je základem šetrného přístupu ke zdrojům. Snižování objemu obalových materiálů pak důležité téma v oblasti životního prostředí pro výrobce i obchodníky. Obalová řešení v oblasti potravin jsou speciální vzhledem ke svým zvýšeným hygienickým nárokům. Opakované využívání obalů, nebo bezobalová řešení jsou komplikovanější realizovat.

Česká společnost MIWA přišla s komplexním řešením bezobalového, či lépe opakovaně využitelného řešení pro nákup potravin, ale s postupným rozšířením do dalšího zboží (např. drogerie).

Využití systému MIWA pilotuje v ČR řetězec Albert. Ten nabízí zatím na třech svých pobočkách zákazníkům v této formě možnost nakoupit téměř pět desítek produktů od oříšků přes luštěniny, snídaňové směsi až po vločky. Zákazníci si můžou zvolit, zda využijí chytrých uzavíratelných nádob, které jsou znovupoužitelné, nebo přijdou s vlastní nádobou. Nabízené chytré nádoby jsou zálohované a je možné je vrátit.

Ekologická stopa tohoto systému je o 71 % nižší než u klasické distribuce v jednorázových obalech.Více o aplikaci systému MIWA ve vybraných prodejnách řetězce Albert: https://www.albert.cz/newsroom/media/albert-rozsiril-prodej-do-opakovane-pouzitelnych-nadob-i-do-ostravy

Comments


bottom of page