top of page

Agilní přístup k řízení jako součást ESG strategie

V dnešní době rychlého vývoje je nezbytné být připraven se těmto změnám přizpůsobovat. Pružně reagovat na potřeby zákazníka, ale i na dopady aktivit mé společnosti. Jako odpověď na tuto potřebu některé týmy a dokonce i celé společnosti zavádějí agilní přístup k řízení. Tento přístup je založen na několika základních principech:

  1. Flexibilní plánování: Agilní týmy se zaměřují spíše na krátkodobé cíle, jelikož dlouhodobé cíle mohou být v době jejich dosažení již neaktuální. Na druhou stranu ale usilují o dlouhodobou hodnotu.

  2. Týmová spolupráce: Agilní týmy jsou efektivnější, jelikož podporují aktivní spolupráci mezi zaměstnanci. Ve společnostech s agilním řízením mnohdy nefungují oddělení, ale právě zmiňované týmy. Členové různých týmů mezi sebou spolupracují například v rámci kruhů, které se zaměřují na konkrétní projekty. 

  3. Zodpovědnost jednotlivce za úkoly: Na rozdíl od tradičního přístupu, kde za splnění úkolů zodpovídá vedoucí, v agilních týmech za splnění úkolů zodpovídají samotní zaměstnanci.

  4. Transparentnost a komunikace: Agilní týmy vyžadují otevřenou komunikaci. Zaměstnanci si často sami volí, jaké úkoly během dne či týdne splní, a to je potřeba transparentně komunikovat. Informace musí být dostupné pro všechny zainteresované strany. Transparence je hlavní hodnota.

  5. Retrospektiva, zpětná vazba: Dosažené výsledky se v určitých časových intervalech diskutují a zpětně hodnotí. To slouží k předcházení nedostatků v budoucnosti.

  6. Společné hodnoty: Abychom věděli, jakým směrem jdeme, je potřeba mít stanovené společné hodnoty. Tyto hodnoty by měly být vžité a ne jen plané fráze.


Moderní světlá recepce IRESOFT Brno Královo Pole s usměvavou paní recepční
Zdroj: https://www.cocuma.cz/company/iresoft/

Jednou ze společností, která tento agilní přístup zavedla, je IRESOFT s.r.o. Implementace probíhá pod taktovkou agilního kouče, kterým je v případě společnosti IRESOFT bývalý zaměstnanec IT týmu. IT tým byl prvním, který v této společnosti agilní přístup zavedl. 


Agilní přístup k řízení je klíčovým prvkem moderního správního řízení, které se snaží reagovat na rychlé změny v obchodním prostředí.


Pokud si chcete přečíst další informace o tom, jak se staví společnost k agilnímu řízení, můžete zde.


Případně, pokud vás zajímá agilní řízení jako takové, můžete si o něm přečíst zde.


Comments


bottom of page