top of page

Adaptace a podpora biodiverzity - mokřad v areálu Coca-Coly v Praze

Mokřady jsou účinnými prostředky proti suchu, zadržují vodu a vytváří vlhké mikroklima. Navíc patří mezi biologicky aktivnější ekosystémy. Jejich vybudováním nebo obnovou tak přispíváme k adaptacím na změnu klimatu a podpoře lokální biodiverzity.


Zdroj: web Coca-Cola


Společnost Coca-Cola vytvořila unikátní mokřad poblíž svého pražského závodu v pražských Kyjích. Mokřad zachycuje dešťovou vodu, jež by jinak skončila v kanalizačním systému. Ročně tak vrací do městského ekosystému přibližně 12,5 milionu litrů vody. Mokřad podporuje biodiverzitu a chladí okolní prostředí. Pro veřejnost byla v mokřadu vybudována naučná stezka s informačními tabulemi a dřevěný altán k posezení.


Více o projektu: https://www.coca-cola.cz/tiskove-zpravy/coca-cola-otevrela-unikatni-mokrad-u-prazskeho-zavodu

https://21stoleti.cz/2023/06/06/coca-cola-otevrela-unikatni-mokrad-u-prazskeho-zavodu/
bottom of page