top of page

Transparence ESG dat - ČEZ on-line datová knihovnaESG je založeno na datech, které budou muset společnosti sbírat a vykazovat v jednotlivých oblastech pilířů ESG. Vykazování dat udržitelnosti v rámci směrnice CSRD změní významně dostupnost ESG informací o daných společnostech.


Již nyní jsou data důležitá v rámci bankovního sektoru, který vykazuje "udržitelnost" svých portfolií, od roku 2024 začnou reportovat největší společnosti, od 2026 SMEs. Na ty však poptávka po datech dopadá již nyní ať ze strany bank nebo odběratelů. Je tedy důležité začít se sběrem dat co nejdříve.


Společnost ČEZ zveřejnila svou on-line datovou knihovnu, každý se může podívat na typ a vývoj relevantních ESG dat v čase. Menší firmy tak mohou čerpat inspiraci, o která konkrétní data v oblastech ESG jde.
Comentários


bottom of page